Direktori Kakitangan
Majlis Perbandaran Kluang

Halaman ini memaparkan maklumat senarai direktori kakitangan Majlis Perbandaran Kluang

Pengurusan Tertinggi

PUAN AZURAWATI BINTI WAHID

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Kluang

HAJI MOHAMAD YAZID BIN BAHARUDIN

Setiausaha

Majlis Perbandaran Kluang

Senarai Jabatan

Jabatan Khidmat Pengurusan

 • Bahagian Pentadbiran AM
 • Bahagian Sumber Manusia
 • Bahagian Teknologi Maklumat
 • Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

 • Bahagian Penilaian
 • Bahagian Pengurusan Harta
 • Jabatan Kewangan

 • Bahagian Belanjawan Dan Akaun
 • Bahagian Hasil Dan Kewangan
 • Jabatan Kejuruteraan

 • Bahagian Kawalan Infrastruktur & Projek Khas
 • Bahagian Kerja Awam (Jalan, Saliran & Lalulintas)
 • Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
 • Jabatan Perancangan Bandar & Landskap

 • Bahagian Kawalan Perancangan
 • Bahagian Rancangan Pembangunan Dan Gis
 • Bahagian Landskap
 • Jabatan Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

 • Bahagian Kesihatan Awam
 • Bahagian Inspektorat
 • Bahagian Pelesenan
 • Jabatan Penguatkuasaan & Keselamatan

 • Bahagian Penguatkuasaan
 • Bahagian Kawalan Keselamatan