i-Penyata Gaji


Sila ikuti arahan dibawah :
1. Sila pastikan anda INGAT kata laluan sebelum log masuk.
2. Sila pastikan no. KP anda mempunyai tanda - cth : 640202-01-1234.
3. Sila alert pada huruf besar/kecil atau nombor kata laluan yang anda masukkan pada ruangan kata laluan.